סלומון 7


מתחם התחנה המרכזית הישנה ת"א יפו, ישראל

12,000 מ"ר. תכנית עירונית מפורטת. מבנה לשימושי תעסוקה ומסחר. חמש קומות חניה תת קרקעיים.