שיפוץ ותוספת קומה לבית פרטי


מושב משמרת, ישראל


שיפוץ ותוספת קומה לבית פרטי.


מיכל קוצ'יק-דרור אבירם,  אדריכלות ושימור