תוספת למבנה משרדים קיים- תחרות רעיונית מוזמנת


רחוב קפלן, תל אביב, ישראל


שימור המבנה הקיים מתוך תפיסתו כבעל ערך היסטורי, כמייצג איכותי של תקופת האדריכלות ה"מודרנית".


"מזור-פירשט, אדריכלים", אדריכל אחראי דרור אבירם
.