הנמל 10 - מבנה לשימור


מתחם קמפוס הנמל, עיר תחתית, חיפה, ישראל

1,200 מ"ר. שיפוץ ושיקום מבנה היסטורי חרב והפיכתו ל"אייקון" במתחם. עבודות הגרפיטי: קבוצת "ברוקן פינגרז".


מיכל קוצ'יק-דרור אבירם,  אדריכלות ושימור