בית ספר יסודי "באר יעקב"


ראש העין הוותיקה, ישראל


תוספת אגף לבית ספר קיים. הכולל, חדר מנהל ומזכירות, כיתות לימוד מסוגים שונים ושירותים.

דרור אבירם אדריכלים בשיתוף עם "ברק אדריכלים"