הנמל 35 - תב"ע נקודתית


מתחם קמפוס הנמל, עיר תחתית, חיפה, ישראלכ-3,000 מ"ר. תכנית עירונית מפורטת. תוספת 6 קומות למבנה היסטורי לשימור משנות ה-30 – שימושים מעורבים.