הנמל 10 - תב"ע נקודתית


מתחם קמפוס הנמל, עיר תחתית, חיפה, ישראל


6,000 מ"ר. תכנית עירונית מפורטת. תוספת למבנה היסטורי לשימור משנות ה-30, שימושים מעורבים – מסחר ומגורים. קו ראשון לים, נושק לרציפי נמל חיפה.


מיכל קוצ'יק-דרור אבירם,  אדריכלות ושימור