הנמל 39+41 - תב"ע נקודתית


מתחם קמפוס הנמל, עיר תחתית, חיפה, ישראל


כ-6,000 מ"ר. שימור מבנה קיים ותוספת של 6 קומות.


מיכל קוצ'יק-דרור אבירם, אדריכלות ושימור