הנמל 39 - תב"ע נקודתית


מתחם קמפוס הנמל, עיר תחתית, חיפה, ישראל

 

2,500 מ"ר. תכנית עירונית מפורטת. תוספת 6 קומות למבנה היסטורי לשימור משנות ה-30 – שימושים מעורבים.


מיכל קוצ'יק-דרור אבירם,  אדריכלות ושימור