הצעה לתכנון מנווה האקדמיה ללשון העברית


קריית המוזיאונים, ירושלים, ישראל


כ- 6,000 מ"ר. מבנה לשימוש מעורב, משרדי הנהלת האקדמיה, ספרייה ומוזאון ללשון העברית.


מיכל קוצ'יק - דרור אבירם, אדריכלות ושימור.
גרפיטי - ציורי קיר, פילפלד "PILPELED"