בית אמריקה ישראל


רחוב תובל, רמת גן, ישראל


15,000 מ"ר.  בניין משרדים. חמש קומות חניה תת קרקעית.


"מזור פירשט אדריכלים" בהשתתפות אדריכל דרור אבירם