מרכז פוירשטיין


גבעת יערים, הרי ירושלים, ישראל

30,000 מ"ר. תכנית מוצעת למרכז בינלאומי להכשרה וטיפול בשיטת פוירשטיין, הכולל, אגפי חינוך והכשרה, טיפול ומגורים.


מיכל קוצ'יק-דרור אבירם,  אדריכלות ושימור