שיקום מקטע במתחם הנמל


מתחם קמפוס הנמל, עיר תחתית, חיפה, ישראל


הצעה לשיקום ושימור מקטע 6-10 במתחם קמפוס הנמל.


מיכל קוצ'יק-דרור אבירם,  אדריכלות ושימור